Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Accountantskantoor Smeulders B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© 2009 – 2019 Accountantskantoor Smeulders B.V.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Accountantskantoor Smeulders B.V. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Accountantskantoor Smeulders B.V.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Accountantskantoor Smeulders B.V. te Montfoort. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Accountantskantoor Smeulders B.V. geen controle heeft. Accountantskantoor Smeulders B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Accountantskantoor Smeulders B.V. aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Op alle aan Accountantskantoor Smeulders B.V. verstrekte opdrachten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden.