Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Accountantskantoor Smeulders B.V. gevestigd te Montfoort   Model Algemene Voorwaarden NBA 2013 © Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer...

Disclaimer mail

De informatie in onze e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mail bericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te...

Disclaimer Accountantskantoor Smeulders B.V.

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Accountantskantoor Smeulders B.V. is dan ook niet...