De Kamer van Koophandel is het slachtoffer geworden van fraude. Er zijn spookfacturen in omloop uit naam van het KvK Register Online.

In omloop is een spookfactuur van KvK Register Online. Deze valse factuur komt niet van de KvK. Specifiek gaat het om een zogenaamde betalingsachterstand van € 93,-. Negeer deze factuur. Twijfelt u over de juistheid van de KvK factuur of heeft u vragen over het juiste rekeningnummer? Lees meer over facturen van de KvK.