Fiscaal

You must pay taxes. But there’s no law that says you gotta leave a tip.

Deze oude reclameslogan van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley is ons uit het hart gegrepen. Voldoe aan de wettelijke verplichtingen, maar laat het daarbij. Geef de belastinginspecteur niet zomaar geld waarop hij geen recht heeft!

Tal van beslissingen in ondernemingen hebben fiscale raakvlakken.

De fiscale gevolgen van bijvoorbeeld rechtsvormkeuze, investeringsbeslissingen, beloningsstructuur en financieringsbeslissingen moeten duidelijk onderkend worden. Wij worden dagelijks met fiscale vraagstukken geconfronteerd. Van ons wordt dan ook een gedegen kennis van de fiscale wetgeving verwacht. De relevante wetgeving is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Vandaar dat wij blijven investeren in educatie van onze medewerkers. Zo blijft het niveau van onze adviezen hoog en zijn deze gebaseerd op de actuele stand van zaken.

BTW en de vakantiewoning

Zakelijk en privégebruik Bij de aankoop van een recreatiewoning tot en met 2010 kon u in de meeste gevallen de voorbelasting volledig aftrekken. De recreatiewoning werd in dat geval volledig tot uw ondernemingsvermogen (voor de btw) gerekend. Als eigenaar was u btw...

Lees meer
Per 1 juli 2021 One Stop Shop (btw) in de Europese Unie

Per 1 juli 2021 One Stop Shop (btw) in de Europese Unie

Per 1 juli 2021 zijn verkopen aan consumenten in de EU belast in het land waar de goederen naartoe worden verzonden. Ondernemers moeten buitenlandse EU btw in rekening brengen aan de consumenten en afdragen aan de buitenlandse belastingdienst. Met OSS kan de verschuldigde buitenlandse btw via één aangifte in één lidstaat worden aangegeven. Ook zijn er regelingen getroffen voor de invoer en verkoop van kleine zendingen en voor diensten aan particulieren.

Lees meer