Wat betekent het voor de werkkostenregeling als de werkgever zijn werknemers met Sinterklaas een chocoladeletter geeft? Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De werknemer eet de chocoladeletter op de werkplek. Dan is sprake van een consumptie op de werkplek.
  2. De chocoladeletter valt onder de kleine geschenkenregeling van de Belastingdienst.

In beide gevallen heeft de werkgever geen aanvullende kosten.

Consumptie op de werkplek
Als de werkgever de chocoladeletter op de werkplek geeft om meteen op te eten, dan kan dit belastingvrij. De Belastingdienst ziet dit als een consumptie op de werkplek en daarvoor geldt een nihilwaardering.

Kleine geschenkenregeling
De Belastingdienst gaat er vanuit dat kleine geschenken geen loon vormen als de werkgever de werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan de werkgever zo’n attentie geven. Voorwaarde bij deze goedkeuring is dat de werkgever geen geld of een waardebon geeft en dat de factuurwaarde inclusief btw van de attentie niet hoger is dan € 25.

Een chocoladeletter is dan ook aan te merken als een klein geschenk.

Sinterklaasfeest

Bij de organisatie van een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de werkgever zijn er twee mogelijkheden:

  1. De werkgever organiseert het feest op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine. Het feest is een niet-ongebruikelijke voorziening. De consumpties waardeer je op nihil. Dit geldt ook voor werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren en voor werknemers van andere werkgevers, met wie je de concernregeling toepast.

  2. De werkgever organiseert het feest extern bij een derde. De waarde van het feest zijn loon voor de werknemer. Je kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen.


Cadeaus voor niet-werknemers
Cadeaus (klein dan wel groot) voor niet-werknemers, zoals kinderen van de werknemers, worden als loon aangemerkt. De meeste werkgevers wijzen deze kosten dan aan als eindheffingsbestanddeel. De kosten komen ten laste van de vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

bron: fiscaalvanmorgen.nl