stock_0010_familieStaatssecretaris Eric Wiebes van Financiën komt met een wetsvoorstel om de waarbij directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) hun pensioen in eigen beheer kunnen afkopen en daarbij gebruik kunnen maken van een belastingkorting. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017.

Beklemd vermogen
Veel DGA’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde ‘beklemd vermogen’. Het kabinet biedt nu gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid om het in het verleden opgebouwde pensioen in eigen beheer tegen een belastingkorting af te kopen.

Belastingkorting
De afkoop in het eerste jaar kan plaatsvinden tegen een kortingspercentage voor de fiscus van bijna 35%. MKB-Nederland en VNO-NCW reageerden positief op het wetsvoorstel. Volgens hen wordt de BV zo verlost van de toekomstige verplichting om pensioen uit te keren aan de DGA. ‘Hierdoor verbetert de solvabiliteit van deze ondernemingen, zodat het makkelijker wordt om nieuwe investeringen te financieren’, zo schrijven ze. Volgens Wiebes zorgt deze belastingkorting voor een extra prikkel voor DGA’s om te stoppen met pensioen in eigen beheer. Voor DGA’s die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Prinsjesdag
Wiebes stuurt zijn wetsvoorstel voor de uitfasering met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. Het uitfaseren betekent ook een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.

bron: elsevier nextens