vergader3Wat zou het mooi zijn als de dga belastingvrij een streep zou kunnen zetten door zijn (hoge) schulden aan de bv. Maar er is het nodige mis met de verhalen die daarover de ronde doen.

Het komt vaak voor dat de dga naast zijn salaris extra geld uit de bv opneemt voor consumptieve uitgaven en daarmee een rekening-courantschuld aan zijn bv opbouwt. Meestal leidt een rekening-courantverhouding met de bv niet tot fiscale problemen, maar dat wordt anders als de rekening-courantschuld zo hoog is dat het niet meer aannemelijk is dat de dga deze nog kan aflossen. De rekening-courantverhouding is dan niet meer zakelijk, waardoor het gevaar dreigt dat de schuld als een winstuitdeling wordt beschouwd. En dat kost dus 25 procent inkomstenbelasting.

Schijnlening

Diverse media berichtten de afgelopen periode dat forse schulden van de dga aan zijn bv  belastingvrij weggestreept zouden kunnen worden. De onderbouwing van dit standpunt is dat de dga de van de bv ontvangen bedragen ten onrechte als lening in de aangiften heeft verwerkt en dat er sprake is van een schijnlening. Van een schijnlening is sprake als de debiteur niet de intentie en/of capaciteit heeft om de schuld terug te betalen.

Als de dga zijn schuld aan de bv niet kan aflossen en dit ook niet kon (schijnlening) is de lening feitelijk in het verleden omgezet in een verkapt dividend en de opnamen waren toen in feite een dividenduitkering. De inspecteur had dan in het verleden de opnamen als een dividenduitkering moeten belasten. Aangezien in veel gevallen de aanslag inkomstenbelasting over de jaren van de opnamen al definitief geregeld zijn, kan de inspecteur de inkomstenbelasting over het dividend niet meer navorderen. De inspecteur is dus te laat en zo zou de reeds jaren bestaande schijnlening belastingvrij weggestreept kunnen worden.

Riskant

De inspecteur zal het wegstrepen van de schuld en daarmee het verlies van de fiscale claim uiteraard bestrijden. Voor het opleggen van een navorderingsaanslag heeft de inspecteur wel een nieuw feit nodig. De insteek van de inspecteur zal zijn dat niet de juiste aangifte is ingediend en dat de dga de Belastingdienst fout heeft geïnformeerd.

Als de aangifte is gemaakt door een deskundige, kan de inspecteur voorts stellen dat hij ervanuit mocht gaan dat de aangifte juist was, waardoor navordering mogelijk is. Ook de adviseur kan hierbij betrokken worden, want dit betekent dat in de afgelopen jaren de jaarrekening van de bv en de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting wellicht niet juist waren. Daarnaast kunnen, als in de bv een pensioenvoorziening aanwezig is, de gevolgen van het stellen van een verkapt dividend verkeerd uitpakken. Een riskant advies dus.

Afgezien van de fiscale gevolgen heeft het wegstrepen van een schuld ook een ethisch aspect. De vraag is of een dergelijk advies niet in strijd is met de eer en waardigheid van het (adviseurs)beroep.

Belastingvrij wegstrepen

Het belastingvrij wegstrepen van een schuld is zeer interessant en wellicht fiscaaltechnisch pleitbaar, maar er zitten de nodige haken en ogen aan. Sommige dingen zijn te mooi om waar te zijn. Het belastingvrij wegstrepen van een schuld is daar wat mij betreft een voorbeeld van.

bron: www.accountant.nl