Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor meer algemene informatie verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De nieuwe regelgeving heeft ook gevolgen voor de samenwerking tussen ons kantoor en uw organisatie. Daarom hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld waarmee wij afspraken met u maken over de persoonsgegevens die wij voor uw verwerken. Hieronder vindt u de overeenkomst die beschikbaar is en hoe u deze met ons kunt afsluiten.

Sluit eenvoudig een verwerkersovereenkomst met ons af

Als verwerkingsverantwoordelijke moet u, als u een verwerker inschakelt, alle afspraken omtrent de verwerking van de persoonsgegevens vastleggen in een verwerkersovereenkomst. In de AVG worden specifieke eisen gesteld aan wat er in deze overeenkomst hoort te staan. Accountantskantoor Smeulders B.V. heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin de belangen van zowel de verwerkersverantwoordelijke (u) als de verwerker (Accountantskantoor Smeulders B.V.) worden behartigd. Om deze overeenkomst te sluiten hebben wij ook een tekenblad opgesteld waarop u kunt aangeven dat u akkoord gaat met de verwerkersovereenkomst.

Salarisverwerking

Maakt u gebruik van onze salarisverwerking? Dan moet u onderstaande documenten downloaden, goed doornemen en getekend aan ons retourneren.

Stuur ons het ondertekende tekenblad toe

Wij verzoeken u het ondertekende tekenblad zo snel mogelijk en in ieder geval vóór 25 mei 2018 naar ons te sturen. Dat kan per post, fax of email.
Let op: Als u meerdere bedrijven heeft, dan is voor elk bedrijf een aparte verwerkersovereenkomst nodig.

Heeft u vragen?

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mailing, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.