In de coronacrisis worden afgezegde evenementen omgezet in vouchers. Hoe zit het dan ook al weer met de BTW?

Per 1 januari 2019 kennen we geen cadeaubonnen meer, maar single purpose en multi purpose vouchers. Dit is het gevolg van de nieuwe btw-wetgeving voor vouchers. Kortingsbonnen worden daarin niet als voucher beschouwd. Hierdoor is de uitgifte daarvan altijd belast. Het is daarom belangrijk om vooraf goed naar de btw-gevolgen van een spaar- of kortingsactie te kijken. Is sprake van een voucher of van een kortingsbon? Op welk moment is heffing verschuldigd? Wij maken het voor u inzichtelijk.

Hoe was het ook al weer

Onder de huidige regeling is de btw niet verschuldigd bij de verkoop van de cadeaubon, maar pas bij de inlevering daarvan. De btw is verschuldigd over de nominale waarde van de bonnen, die feitelijk fungeren als kasgeld. Een eventuele provisie voor de begeleiding van de bonnen is momenteel daarom nog vrijgesteld van btw. Per 1 januari 2019 is de wetgeving gewijzigd. Hiermee komt het Nederlandse systeem weer op één lijn te liggen met de Europese regels.

Enkelvoudig of meervoudig gebruik van voucher

Per 1 januari 2019 werd de huidige regeling voor cadeaubonnen (telefoonkaart, gift card, VVV bon) vervangen door een nieuw systeem met enkelvoudig (single purpose) en meervoudig (multi purpose) te gebruiken vouchers. Een cadeaubon heet voor de Belastingdienst dus voortaan een voucher.

Er is sprake van enkelvoudig gebruik, als het bij de uitgifte van de voucher al duidelijk is waar en waarvoor hij ingewisseld gaat worden. Denk hierbij aan een bioscoopbon of een boekenbon. Deze kunnen alleen voor één specifiek goed of dienst bij een aangewezen partij worden ingeleverd.

Van een voucher voor meervoudig gebruik is sprake, als het bij uitgifte van de voucher nog niet duidelijk is voor welk soort goed en/of waar de voucher zal worden ingewisseld. Goede voorbeelden hiervan zijn de diner-bon of een giftcard van een warenhuis. Het is vooraf niet bekend wat er met de diner-bon gekocht gaat worden. Dit kunnen etenswaren (9%) zijn of alcoholische dranken (21%).

Wanneer btw heffen?

Bij meervoudig te gebruiken vouchers vindt de heffing van btw – net als nu het geval is – pas plaats bij de verzilvering van de bonnen. De ontvangsten van niet ingeleverde bonnen blijven buiten de btw-heffing. Tot zover niets nieuws. Wel valt de provisie die de verkoper van de bonnen krijgt in de btw-heffing.

Voor de enkelvoudige vouchers zijn de veranderingen groter. Voortaan is al btw verschuldigd bij de verkoop van de bonnen. De omzet van de bonnen van deze categorie kan dus niet meer buiten de btw-heffing blijven. Ook hier geldt dat de provisie belast is met btw. Dit kan overigens gunstig zijn voor het aftrekrecht.

Spaar of kortingsactie? Let op de btw

Met de nieuwe wetgeving is het belangrijk om vooraf goed naar de btw-gevolgen van een spaar- of kortingsactie te kijken. Het lijkt daarbij vooral gunstig om de bon zo in te richten dat deze kwalificeert als een voucher voor meervoudig gebruik. Ook is van belang uw administratie goed in te richten, zodat u te allen tijde op de juiste momenten btw heft.