De eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) wordt vrijgesteld van belastingheffing. Dat staat in het beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis.

Ondernemingen kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).

Een van de voorwaarden is dat in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 omzetverlies wordt verwacht. Het uitgangspunt is dat een dergelijke vergoeding behoort tot de winst van de onderneming. Deze tegemoetkoming wordt vrijgesteld van belastingheffing, zoals aangegeven in de Kamerbrief van 27 maart 2020.

Belastingplan 2021

Om belastingheffing over deze vergoeding te voorkomen, zal in het pakket Belastingplan 2021 met terugwerkende kracht worden geregeld dat de tegemoetkoming die op grond van de TOGS wordt verkregen niet tot de winst behoort.

Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)