iPad SmeuldersAls uw onderneming een iPad of andere tablet aan werknemers uitdeelt, hoeft u er – onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen – geen loonbelasting/premie volksverzekeringen over in te houden zolang de werknemers het apparaat maar meer dan 10% zakelijk gebruiken. Volgens het hof in Amsterdam is een tablet namelijk een communicatiemiddel.

Eind 2012 al diende een werkgever een fors bedrag aan eindheffing moest afdragen, nadat hij aan al zijn werkgevers een iPad had uitgedeeld. Hij maakte daar meteen bezwaar tegen. De rechter besloot toen dat deze tablets onder de computerregeling vielen, en dus pas onbelast konden blijven als de werknemers ze voor minimaal 90% voor hun werk gebruikten. Omdat er geen afspraken over zakelijk gebruik waren gemaakt, bleef de eindheffing in stand.

Tablet is te beperkt voor gebruik als computer

In hoger beroep bepaalde het gerechtshof kortgeleden dat een iPad zowel kenmerken heeft van een communicatiemiddel (bijvoorbeeld videobellen) als kenmerken van een computer (zoals tekstverwerking). Een iPad maakt echter gebruik van een touchscreen; er is geen gewoon toetsenbord. Het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn dan ook te beperkt voor langdurig gebruik als computer. Bij gebruik als communicatiemiddel spelen deze beperkingen bijna geen rol. Het gerechtshof concludeerde daarom dat de verstrekte iPads geen computer waren, maar een communicatiemiddel. Uit onderzoek bleek dat de werknemers de iPad voldoende zakelijk (meer dan 10%) gebruikten. De werkgever kon de iPads dus onbelast verstrekken aan de werknemers en kreeg de betaalde eindheffing terug.

Onder de WKR moet de werkgever eigenaar blijven

In de werkkostenregeling kan een communicatiemiddel of computer alleen onbelast blijven als de werknemer het apparaat voldoende zakelijk gebruikt én er sprake is van terbeschikkingstelling. De werkgever moet dus eigenaar blijven van het apparaat. Een vergoeding of verstrekking – waarbij het eigendom wordt overgedragen op de werknemer – is altijd belast bij de werknemer of via de vrije ruimte. Als volgend jaar het noodzakelijkheidscriterium van kracht wordt, gaat deze regeling in de WKR op de schop. Gerechtshof Amsterdam, 25 september 2014

Bron: salarisrendement