kvkOver 2011 zijn 7232 voorlopige jaarstukken gedeponeerd bij bij de Kamer van Koophandel (KvK). Steeds meer bedrijven deponeren alleen een voorlopige jaarrekening. Een jaarrekening die nog geen goedkeuring heeft gehad van de aandeelhoudersvergadering. Dat blijkt uit onderzoek door kredietmanagementbureau Graydon op verzoek van Het FD.

Verplichting tot openbaarmaking

Vierduizend bedrijven leverden meerdere jaren achtereen een voorlopige jaarrekening in. Bijna driehonderd bedrijven deden dat vijf jaar achter elkaar. Het deponeren van voorlopige cijfers is niet voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking, waarschuwt een woordvoerder van de Belastingdienst in het FD.

Oorzaken

Het laat deponeren heeft mogelijk te maken met het feit dat  ondernemers niet willen tonen hoe slecht ze er  nu financieel voor  staan, aldus het FD. Ook door uitstel van de aangifte vennootschapsbelasting nog niet definitief kan worden gemaakt. 90% is afkomstig van bedrijven met hooguit vier werknemers.

Als de jaarrekening niet (op tijd) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet de voorlopige jaarrekening worden gedeponeerd bij de KvK. Deze voorlopige jaarrekening moet 7 maanden na het einde van het boekjaar of bij maximale uitstel van 6 maanden 13 maanden na het einde van het boekjaar bij de KvK zijn.

Faillissement risco’s

De Belastingdienst heeft extra  mensen vrijgemaakt voor onderzoek naar bedrijven die  niet of te laat hun jaarstukken indienen. De boetes kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s. Bestuurders kunnen daarnaast hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort bij faillissement als blijkt dat jaarstukken een of meerdere jaren niet tijdig zijn ingediend, waarschuwt Marcel van Es, algemeen directeur van Graydon.

bron: elsevier fiscaal