Signing contractOndernemers in het mkb die personeel inlenen via een uitzendbureau of payrollorganisatie, lopen bij faillissement van één van deze partijen het risico op een forse naheffing van de Belastingdienst. Het gaat hier om een wezenlijke dreiging; 170 uitzendbureaus gingen vorig jaar failliet in Nederland.

Omdat de payrollorganisatie of het uitzendbureau niet meer in staat is de loonbelasting voor het personeel te betalen, schuift de verantwoordelijkheid door naar de inlenende ondernemer. Die kan worden geconfronteerd met een naheffing oplopend tot tienduizenden euro’s. Inlenende ondernemers doen tot nu toe echter te weinig moeite om die risico’s in te perken.

Voor ondernemers die veel met tijdelijke werknemers werken, zoals horeca- en landbouwbedrijven, kan het in de hand nemen van een payrollorganisatie of uitzendbureau voordelen opleveren. Je betaalt netjes je personeel, maar de rompslomp van salarisadministratie, afdracht sociale premies, contractbeheer, pensioenen en wettelijke verplichtingen zoals de Wet Poortwachter houd je buiten de deur. Zolang de verschuldigde loonbelasting netjes wordt betaald aan de Belastingdienst, is er niets aan de hand. Er ligt echter een groot gevaar op de loer: een faillissement van de payrollorganisatie of het uitzendbureau.

Naheffing twee jaar na dato

Op het moment dat de payrollorganisatie of het uitzendbureau niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal de Belastingdienst bij de ondernemer aankloppen voor de achterstallige loonbelasting. Stel dat die naheffing twee jaar na het startpunt van het inlenen van het personeel komt. Een ondernemer die jaarlijks voor 50.000 euro aan personeel inleent, kan in zo’n geval een naheffing van wel 30.000 euro per jaar op zijn bord krijgen. Geen enkele ondernemer zal een dergelijk bedrag ergens op de plank hebben liggen. Een forse tegenvaller voor de groeiambities van de onderneming derhalve.

Controleer betalingsdiscipline

Behalve groot is het gevaar van een faillissement van een payrollorganisatie of uitzendbureau ook reëel en actueel. In 2015 gingen in Nederland 170 uitzendbureaus failliet. In 2014 en 2013 lagen die aantallen op respectievelijk 204 en 250.

Tegelijkertijd won het inlenen van personeel vorig jaar flink aan populariteit. Het aantal uitzenduren nam in 2015 met tien procent toe ten opzichte van 2014, terwijl de uitzendomzet steeg met elf procent.

De groeiende groep inlenende ondernemers doet er dan ook verstandig aan om regelmatig een verklaring van goed betalingsgedrag van hun payrollorganisatie of uitzendbureau aan te vragen bij de Belastingdienst. Zo’n verklaring geeft een indicatie van de betalingsdiscipline van die partij. Let wel: een indicatie geeft geen honderd procent zekerheid. Maar in het geval van uitblijvende betalingen is er wel voldoende tijd om passende maatregelen te nemen.

Geblokkeerde rekening voor loonbelasting

Het is hoe dan ook raadzaam om alleen met een gecertificeerd bedrijf in zee te gaan. Een NEN-normering en inschrijving bij SNA (Stichting Normering Arbeid) zijn daarbij een must. Stort daarnaast 25 procent van de vergoeding voor de payrollorganisatie of het uitzendbureau op een geblokkeerde rekening. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om als inlener geen risico te lopen.

De storting op de G-rekening kan door de payrollorganisatie of het uitzendbureau alleen worden gebruikt om de loonbelasting te betalen. Met een geblokkeerde rekening voorkomt u dat uw geld op een andere manier wordt gebruikt dan was afgesproken. Alles bij elkaar kosten deze ingrepen de ondernemer zo’n 500 euro. Een schijntje in vergelijking met een naheffing van 30.000 euro. Ook in dit geval is voorkomen beter dan genezen.

Bron: www.accountant.nl