stock_0010_familie

Paul en Sarah zitten in een moeilijke periode in hun relatie. Moe van alle ruzies hakken ze de knoop door, tijd voor een time-out! Ze besluiten tijdelijk uit elkaar te gaan met dubbele woonlasten als gevolg. Met de belastingteruggave en diverse toeslagen gaat dat wel lukken, maar het geregistreerd partnerschap dreigt roet in het eten te gooien. Dan toch maar advies inwinnen, is er wellicht een oplossing?

De situatie
Paul blijft in hun koophuis wonen en Sarah, met haar dochter Kira, gaat huren. Voordat Paul en Sarah een adviseur in de arm nemen, zijn ze zelf aan het speuren gegaan. Ze rekenden uit dat Sarah € 279 huurtoeslag, € 337 kindgebonden budget en € 72 aan zorgtoeslag zou kunnen ontvangen. Daarnaast kregen ze altijd al een maandelijkse belastingteruggaaf in verband met hun huis van ruim € 400. Alles bij elkaar een bijdrage van bijna € 1.100 van de Belastingdienst, zo blijft het financieel goed te behappen.

Toeslagpartners
Tijdens hun zoektocht raakten Paul en Sarah in de knel door het begrip toeslagpartner. Ze komen er niet meer uit en vragen een adviseur hoe het nu precies zit. De adviseur begint bij het begrip fiscaal partner. Hij vertelt dat ze door het geregistreerd partnerschap elkaars fiscale partners blijven, zelfs wanneer Sarah ergens anders gaat wonen. De voorwaarden voor het toeslagpartnerschap zijn nagenoeg gelijk aan het fiscaal partnerschap, waardoor ze ook elkaars toeslagpartners blijven. Alleen de huurtoeslag is een uitzondering, daarvoor wordt Paul al niet meer als partner gezien op het moment dat Sarah zich elders laat inschrijven.

Het gevolg is dat het inkomen van Paul en Sarah voor de berekening van de zorgtoeslag en het kindgebonden budget bij elkaar opgeteld wordt. Daarnaast heeft Sarah geen recht op de alleenstaande-ouderkop van het kindgebonden budget (2015 max. € 3.050). Al met al heeft Sarah geen recht op de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Voor de huurtoeslag speelt het inkomen van Paul zoals gezegd geen rol, dus dat recht blijft behouden. Ook een mooi bedrag, maar zonder die overige € 351 aan toeslagen is het voor haar financieel niet haalbaar. Hun plan, en daarmee de kans op een gezamenlijke toekomst, komt op losse schroeven te staan. Paul en Sarah willen koste wat het kost hun plan doorzetten, er moet dus een oplossing komen.

De oplossing
De adviseur geeft aan dat de enige oplossing is om het geregistreerd partnerschap daadwerkelijk te ontbinden. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, besloten wordt om een overeenkomst op te stellen bij de notaris en deze in te laten schrijven bij de burgerlijke stand. Daarmee wordt het geregistreerd partnerschap beëindigd en krijgt Sarah alsnog recht op de zo broodnodige toeslagen.

Van belang is wel dat er partnerschapsvoorwaarden zijn die nu afgewikkeld moeten worden. In nauw overleg tussen notaris en adviseur worden in de overeenkomst hierover afspraken gemaakt. Ook de eigen woning wordt hierbij niet vergeten, fiscaal altijd een heet hangijzer.

Verbreken van geregistreerd partnerschap
Het verbreken van een geregistreerd partnerschap voor het recht op toeslagen klinkt wellicht wat heftig en dat is het natuurlijk ook. Dat neemt niet weg dat de praktijk kan vragen om dergelijke ingrepen. Voor Paul en Sarah is een time-out de enige mogelijkheid om een gezamenlijke toekomst een kans te geven en daarvoor zijn ze bereid ver te gaan. Ingegeven vanuit fiscale redenen, maar soms moet je eerst iets afbreken om iets nieuws op te kunnen bouwen.

Bron: Nextens