stock_0017_routerStaatssecretaris Wiebes van Financiën heeft donderdag de regeling die het elektronisch berichtenverkeer van en met de Belastingdienst regelt, in de Staatscourant gepubliceerd. De wet treedt op 1 november 2015 in werking. Allerbelangrijkste wijziging: er vallen geen blauwe enveloppen meer door de brievenbus!

Wijzigingen

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

  • In het verkeer tussen belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen en de inspecteur of het bestuur van ’s Rijks belastingen wordt een bericht uitsluitend elektronisch verzonden.
  • Bij ministeriële regeling wordt bepaald op welke wijze het elektronische berichtenverkeer plaatsvindt.
  • Bij ministeriële regeling kunnen berichten en groepen van belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen worden aangewezen waarvoor, alsmede omstandigheden worden aangewezen waaronder, het berichtenverkeer kan plaatsvinden anders dan langs elektronische weg.

Uitzonderingen

De gemeenteheffingen en waterschapsheffingen zijn nu nog niet opgenomen in de regeling voor het elektronisch berichtenverkeer. Deze bepalingen zullen op een bij koninklijk besluit later te bepalen tijdstip in werking treden.

Bron: Nextens, Rijksoverheid