Bond van Belastingbetalers

De betreffende zaak was aangespannen door de Bond van Belastingbetalers, namens een belastingplichtige die bijna het volledige bedrag dat hij in 2014 aan spaarrente ontving, moest afdragen aan de Belastingdienst. Dit werd veroorzaakt door het feit dat de Belastingdienst tot 1 januari 2017 uitging van 4% rendement op vermogen, waarover 30% belasting werd geheven. Dit leidde tot een heffing van 1,2% van het vermogen. Maar de spaarrente was in 2014 bij veel banken al minder dan 1,2%, zodat bij veel spaarders de belasting over de rente hoger was dan de rente zelf.

Verboden schending

In het verleden zijn al diverse belastingplichtigen in beroep gegaan tegen deze heffing over het vermogen, maar al die beroepen werden ongegrond verklaard. Hof Amsterdam heeft nu voor het eerst een belanghebbende in het gelijk gesteld, door te oordelen dat de vermogensrendementsheffing in 2014 een verboden schending van het recht op eigendom vormde. Wel liet het hof de opgelegde aanslag in stand. Het is eventueel aan de Hoge Raad om de aanslag te vernietigen.

bron: Nextens / Hof Amsterdam