Inkomstenbelasting

De zelfstandigenaftrek:
De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000 Euro. Tegelijkertijd gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting de komende jaren omhoog. Vanaf 2020 daalt de zelfstandigenaftrek in acht stappen van € 250 en een stap van € 280 naar € 5.000 in 2028.

Tarief voor aftrekposten:
Gaat in per 1 januari 2020 i.p.v. van 1 januari 2021
 • Er gaat een aftrektarief gelden van 46%
Nieuw btw-nummer:
Vanaf 1 januari 2020 nieuw btw-nummer i.v.m. de AVG. Belangrijk is dat men zijn/haar facturatie instellingen hier op aanpast en dat men dit nummer ook doorvoert in VIES (uitwisselingssysteem voor btw-informatie geldigverklaring).

Loonheffing
Verruiming werkkostenregeling:
Werkgevers kunnen medewerkers extra belonen dankzij een verruiming in de werkkostenregeling. Via deze regeling kunnen werkgevers vergoedingen, zoals sportabonnementen of kerstpakketten, aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers.
Een andere verruiming per 2020:
Vrijstelling voor de verklaring omtrent gedrag (VOG)
 
Fiets van de zaak:
 • Per 1 januari 2020 ingevoerd
 • Niet 500 km vrij
 • Bijtelling 7% consumenten adviesprijs

Omzetbelasting
De KOR:
 • De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. 
 • De KOR wordt OVOB, nieuwe wet.
 • Wilt u meedoen vanaf 1 januari 2020 dan moet het aanmeldingsformulier uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn bij de belastingdienst.
Het lagere btw-tarief geldt vanaf volgend jaar ook voor:
 • Betaalde toegang tot websites van kranten of tijdschriften en onafhankelijke journalistieke platforms
 • Downloadbare luisterboeken, bladmuziek en leermiddelen
Het tarief van 9% geldt niet voor uitgaven die met name bestaan uit reclame, video-inhoud of muziek. Denk hierbij aan betaalde streamingsdiensten voor films en muziek.

Vennootschapsbelasting

In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd, dit blijft 25%. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar minder dan eerder bedacht.
Bronbelasting:
Het kabinet pakt belastingontwijking door geldstromen via Nederland naar belastingparadijzen verder aan door het invoeren van een bronbelasting op rente en royalty’s. Deze bronbelasting is even hoog als het tarief van de vennootschapsbelasting. Hiermee voorkomen we dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar landen met een laag belastingtarief.
 
Implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (Quick Fixes):
 • Handelsverkeer: levering van goederen binnen de EU (intracommunautaire levering)
 • De vrije bewijsleer gaat vanaf 1 januari 2020 aangepast worden naar een ‘bewijs vermoeden’ waar je aan moet voldoen wil je het %-tarief toepassen.

Algemene zaken
Elektrisch autorijden blijft aantrekkelijk:
De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Let op: Per 1 juli 2020 gaan de bpm tabellen veranderen.
 
Bijtelling auto van de zaak:
Per 1 januari 2020 wordt het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s van de zaak verhoogd worden van 4% naar 8% over de eerste € 45.000. In de komende jaren wordt de bijtelling verhoogd naar in 2021 12%, de jaren 2022 t/m 2024 zal het 16% bedragen. Uiteindelijk zal de bijtelling in 2026 gelijk zijn aan het percentage van alle andere auto’s en 22% bedragen.
 
Overdrachtsbelastingen niet-woningen omhoog:
Per 1 januari 2021 zal de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhoogd worden met 1%-punt. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 7%.
 
Vrijstellingen in de assurantiebelasting agro:
Actieve landbouwers kunnen zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreem weer. Zij hoeven over deze brede weersverzekering vanaf 2020 geen 21% assurantiebelasting meer te betalen.
 
Naming and Shaming:
Het openbaar maken van vergrijpboeten opgelegd aan medeplegers. Wetsvoorstel is om met naam en toenaam genoemd te worden op de website van de Belastingdienst. Deze gegevens blijven daar 5 jaar staan.