Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de aftrek voor monumenten en die voor scholing volgend jaar toch niet schrappen. Zij heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer.2016-11-02 12:24:30 DEN HAAG - (VLNR) Staatssecretaris Sander Dekker van OC&W en Minister Jet Bussemaker van OC&W tijdens de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). ANP BART MAAT

Gat in begroting

Omdat de belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden volgend jaar niet verdwijnt moet zij nog wel € 25 miljoen op haar begroting zien te vinden. Dat bedrag kan nog hoger worden omdat zij vreest dat eigenaren van monumentenpanden nu versneld werkzaamheden gaan uitvoeren.

Oppositie was tegen

Oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SP vonden het plan van Bussemaker om de monumentenaftrek te schrappen te onduidelijk en niet goed onderbouwd.

Nieuwe voorstellen

Bussemaker gaat de komende tijd werken aan nieuwe voorstellen om beide fiscale aftrekregelingen te vervangen. De PvdA is tevreden. ‘Het is goed nieuws voor eigenaren van monumenten en voor mensen die veel kosten voor bijscholing maken’, aldus Kamerlid Ed Groot.

bron: Nextens