Als een werknemer zich ziek meldt, maar niet echt ziek is, hoeft de werkgever zijn loon niet altijd door te betalen. Daar zitten echter wel wat haken en ogen aan. Een werknemer die niet echt ziek is, maar bijvoorbeeld een arbeidsconflict heeft, kan het gevoel hebben dat hij niet meer in staat is om te komen werken. Er is dan sprake van zogenoemde situationele arbeidsongeschiktheid. Werkgevers moeten in principe het loon van deze werknemers doorbetalen, maar in een recente rechtszaak oordeelde de rechter dat de werkneemster naar haar achterstallige loon kon fluiten.

Loonbetaling werd opgeschort

In deze zaak meldde een werkneemster zich ziek en vermeldde ze daar expliciet bij dat ze situationeel ziek was. De werkgever nodigde haar vervolgens uit voor een gesprek en gaf aan de loonbetaling tot aan dat gesprek op te schorten. In het gesprek konden de werkgever en de werkneemster het niet eens worden over een vaststellingsovereenkomst en de werkgever betaalde daarna geen loon meer tot het contract van de werkneemster van rechtswege eindigde. De werkneemster vorderde vervolgens bij de kantonrechter haar loon over de periode van haar ziekmelding tot het einde van haar contract.

Geen arbeid, geen loon

De rechter oordeelde dat de werkneemster geen arbeid had verricht en daarom in principe ook geen recht had op loon. Op die regel geldt een uitzondering: de werkneemster zou haar recht op loon behouden hebben als zij haar werk niet kon doen door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever kwam. Hoewel de werkneemster wel aangaf dat er sprake was een verstoorde arbeidshouding, kon ze dat niet bewijzen. Ze had bijvoorbeeld geen verklaring van een arts waarin stond dat ze niet in staat was om te werken door de omstandigheden op haar werk. In dit geval hoefde de werkgever het loon van de werkneemster – ondanks haar ziekmelding – van de rechter daarom niet door te betalen.

Rechtbank Limburg, 22 maart 2017, ECLI (verkort): 2613