De ingangsdatum van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is gepubliceerd in het Staatsblad. Met de wet, die op 1 november 2015 ingaat, wordt de in juni 2013 aangenomen Europese jaarrekeningenrichtlijn geïmplementeerd.

grafiekDe wet wijzigt onder andere de groottecriteria van artikel 2:396 lid 1 BW 2. Daarnaast wordt met de wet een nieuwe categorie rechtspersonen ingevoerd, de zogenoemde micro-ondernemingen. Dat zijn rechtspersonen die op twee opeenvolgende balansdata aan twee van volgende drie drempels voldoen: balanstotaal van maximaal 350.000 euro, netto-omzet van maximaal 700.000 euro en maximaal tien werknemers. Deze micro-ondernemingen kunnen volstaan met een zeer beperkte jaarrekening (artikel 395a BW 2). Het gaat in Nederland om ongeveer 650.000 bedrijven.

Het wetsvoorstel brengt ook de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van elf naar tien maanden. Hierdoor wordt ook de publicatietermijn teruggebracht van dertien naar twaalf maanden.

Volgens de voorgestelde wijzigingen worden ook de groottecriteria aangepast van artikel 2:396 lid 1 BW. De grensbedragen voor kleine rechtspersonen worden volgens het wetsvoorstel als volgt gewijzigd:

  • waarde activa wordt € 6 miljoen (nu € 4,4 miljoen);
  • netto-omzet wordt € 12 miljoen (nu € 8,8 miljoen);
  • het aantal werknemers blijft vijftig (ongewijzigd).

Bron: De Accountant