hypotheek.bpmBij een gedeeltelijke herfinanciering van een hypotheeklening geldt voor de nieuwe schuld geen annuïtaire aflossingseis. Daar wijzen Register Belastingadviseurs en SRA op naar aanleiding van de brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst)  aan de Tweede Kamer die duidelijkheid heeft gegeven over de toepassing van de eigenwoningregeling bij het gedeeltelijk oversluiten van bestaande hypotheekleningen.

Overgangsrecht

Vorig jaar al vroeg SRA samen met het Register Belastingadviseurs (RB) op basis van een aantal voorbeelden om opheldering over dit punt aan de Ministeries van Financiën en BZK (Wonen en Rijksdienst). De tekst van de wet sloot op dit punt niet aan op hetgeen tijdens de kamerbehandeling leek te zijn gezegd over de bedoeling. Bij een herfinanciering van een bestaande eigenwoningschuld leek de nieuwe lening alleen onder het overgangsrecht te kunnen vallen als de oude lening daarmee volledig zou worden afgelost.

Nieuw besluit

Hoewel Minister Blok in zijn Kamerbrief niet expliciet op deze voorbeelden ingaat, blijkt daaruit dat het mogelijk wordt om de nieuwe schuld ook bij een gedeeltelijke herfinanciering van een lening onder het overgangsrecht te laten vallen. Dit zal in een nog te publiceren besluit worden vastgelegd.

Op deze manier wordt voorkomen dat verschil in fiscale behandeling ontstaat tussen bestaande eigenwoningschulden die zijn opgebouwd uit verschillende leningdelen en eigenwoningschulden die uit slechts één lening bestaan.

Voorwaarden

Aan de toepassing voor de gedeeltelijke herfinanciering voor de nieuwe schuld waarbij geen annuïtaire aflossingseis geldt, zijn wel twee nadere voorwaarden verbonden: de nieuwe schuld mag niet groter zijn dan de aflossing en deze moet worden aangegaan uiterlijk in het kalenderjaar na het jaar waarin de aflossing plaatsvond.  SRA en RB zijn blij dat de onduidelijkheid op dit punt is opgelost.

bron: elsevier fiscaal