Overheidsmaatregelen welke zijn genomen in het kader van de uitbraak van het corona virus volgen elkaar in een rap tempo op. Hieronder een actuele korte samenvatting van de mogelijkheden welke specifiek voor ondernemers bedoeld zijn.

Maatregel Wie kan er een beroep op doen?
Noodloket Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van
overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.
De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.
Toerismebelasting Wordt nader bezien in overleg met gemeenten
Uitstel van betalingen van belastingen Werkgevers die in liquiditeitsproblemen verkeren
Tijdelijke verlaging invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 (van 4% naar 0,01%) Ondernemers
Verlaging tarief van de belastingrente in de vennootschapsbelasting
vanaf 1 juni 2020 naar 4%
Ondernemers
Wijziging voorlopige aanslag Ondernemers
Verruiming BMKB
(al aangekondigd)
MKB
Regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) MKB
Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling) Middelgrote en grote bedrijven
Qredits Kleinbedrijf
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht
omzetverlies
WW-premiedifferentiatie Werkgevers
Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen Zzp’ers en ondernemers


Personeel:
Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling?
Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.

  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hier vind je de actuele informatie over dit onderwerp.

Zelfstandige ondernemers:
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Wijziging voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting:
Een voorlopige aanslag kan vrij eenvoudig door ons worden aangepast. Neem even contact op als dat gewenst is.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst):
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

* UPDATE 25 maart 2020 *

Link naar de nieuwe kennissite van de overheid.

* UPDATE 27 maart 2020 *

Naar verwachting worden de bovenstaande regelingen a.s. maandag online gezet.