Wanneer u betalingsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus, dan kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling verzoeken voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting. Deze mogelijkheid geldt voor alle ondernemers, inclusief zzp’ers.

Voor het verkrijgen van betalingsuitstel gelden voorwaarden.  Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Als gevolg van het coronavirus kan het noodzakelijk zijn om een melding betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst, UWV en pensioenfonds teneinde bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Vermindering voorlopige aanslagen
De Belastingdienst wijst ondernemers er bovendien op dat voorlopige aanslagen kunnen worden verminderd indien uw winstverwachtingen voor dit jaar naar beneden moeten worden bijgesteld.

*UPDATE 25 MAART 2020*

Nog even een kleine update in verband met het aanvragen van uitstel van betaling.

Nu is duidelijk dat Uitstel van betaling pas kan worden aangevraagd als de aanslag (bijvoorbeeld omzetbelasting of loonheffing) is opgelegd. Er kan dus geen uitstel in zijn algemeenheid worden aangevraagd. Dat betekent dat, indien je de aangifte loonheffing van februari niet betaald vóór eind maart, je in de derde week van april een naheffingsaanslag krijgt. Op die aanslag kun je dan uitstel aanvragen. Ook zal er geen verzuimboete worden opgelegd.