Gemengde kosten

Alle kosten die zakelijk zijn ten behoeve van uw bedrijf zijn aftrekbaar. Hiermee kunnen ondernemers belasting besparen. Naast de categorie zakelijke kosten en privékosten zijn er ook nog gemengde kosten. Het gaat hierbij om zakelijke kosten met een gedeeltelijk privékarakter. Die zijn tot een grensbedrag niet aftrekbaar. Dit jaar is dit grensbedrag opgehoogd van € 4.500 naar € 4.600.  Onderstaande kosten zijn gemengde kosten:

  • drank, eten en genotmiddelen
  • representatiekosten, zoals feestjes en recepties
  • congressen, symposia, excursies, studiereisjes en seminars

Gemengde kosten in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting

Tot € 4.600 mogen ondernemers bovenstaande kosten niet van het inkomen aftrekken. Maakt u meer gemengde kosten dan € 4.600? Dan zijn die kosten wel aftrekbaar.

U kunt ook kiezen voor een regeling waarbij standaard 80% van de gemengde kosten in aftrek wordt gebracht. Dit percentage is dit jaar gelijk gebleven. Voor de vennootschapsbelasting geldt een soortgelijke regeling. Ook daar mogen ondernemers gemengde kosten tot een bedrag van € 4.600 niet van de winst afhalen. Of 0,4% van de totale loonsom, als dat hoger is. Ook hier kunt u kiezen voor een alternatieve regeling. Bij de vennootschapsbelasting mogen ondernemingen standaard maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek brengen.