belastingdienst-toeslagenNep-beschikking

De Belastingdienst waarschuwt  voor nep-beschikkingen die zijn verstuurd waarin wordt gevraagd om zorgtoeslag terug te betalen. Deze brief is niet van de Belastingdienst. Maak het bedrag van € 82 daarom niet over naar NL 12 SNSB 0944 5757 57, het rekeningnummer dat in de brief staat. Het kenmerk van de brief is: 123.28.758.T.2.5492. ‘Hebt u deze brief gekregen, en het bedrag al betaald? Doe dan aangifte van oplichting bij de politie’, zo schrijft de dienst.

bron: Nextens