Fiscaal

You must pay taxes. But there’s no law that says you gotta leave a tip.

Deze oude reclameslogan van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley is ons uit het hart gegrepen. Voldoe aan de wettelijke verplichtingen, maar laat het daarbij. Geef de belastinginspecteur niet zomaar geld waarop hij geen recht heeft!

Tal van beslissingen in ondernemingen hebben fiscale raakvlakken.

De fiscale gevolgen van bijvoorbeeld rechtsvormkeuze, investeringsbeslissingen, beloningsstructuur en financieringsbeslissingen moeten duidelijk onderkend worden. Wij worden dagelijks met fiscale vraagstukken geconfronteerd. Van ons wordt dan ook een gedegen kennis van de fiscale wetgeving verwacht. De relevante wetgeving is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Vandaar dat wij blijven investeren in educatie van onze medewerkers. Zo blijft het niveau van onze adviezen hoog en zijn deze gebaseerd op de actuele stand van zaken.

Maatregelen Prinsjesdag 2022

Maatregelen Prinsjesdag 2022

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen en de Miljoenennota gepubliceerd. In het Belastingplan 2023 staan meerdere voorgestelde fiscale wijzigingen. Verder zijn er afzonderlijke wetsvoorstellen voor box 3 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Tot slot wordt in de Miljoenennota ook nog iets gezegd over mogelijke fiscale wijzigingen.

Wat zijn de plannen en welke gevolgen hebben ze voor jou? Dit zijn alvast in het kort de belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Lees meer