De FIOD is na een tip van de Belastingdienst begin april binnengevallen in Eindhoven en Den Bosch bij Holland2Stay, één van de grootste shortstaybemiddelaars van Nederland. Er zou sprake zijn van misbruik van de mogelijkheid tot BTW-aftrek bij het ombouwen van kantoren tot shortstaywoningen, meldt de Volkskrant.

Holland2Stay verhuurt gemeubileerde appartementen en studio’s aan internationale studenten en kenniswerkers, vaak in omgebouwde voormalige kantoorgebouwen. De Belastingdienst doet ook onderzoek naar shortstay in andere delen van Nederland, als onderdeel van een groter onderzoek naar de fiscale gang van zaken in de korte verhuursector.

BTW-regeling shortstay

Over gewone huur wordt geen BTW gerekend, maar op tijdelijk huur van gemeubileerde woningen zoals bij de shortstaybemiddelaars het geval is, is het lage tarief van toepassing. Daar tegenover staat een flink fiscaal voordeel. Als kantoren namelijk worden verbouwd tot shortstaywoningen mag de BTW van 21 procent die wordt geheven over de verbouwingskosten aftrekken van de belasting op de inkomsten uit verhuur. Voorwaarde is dat er niet langer wordt verhuurd dan de door de Belastingdienst gestelde limiet van ongeveer zes maanden.

Valse huurcontracten

Bij dat laatste lijkt het in de shortstaysector fout te gaan. Holland2Stay zou valse korte huurcontracten hebben opgemaakt. Op papier werden de woonruimtes voor maximaal zes maanden verhuurd, maar in werkelijkheid was volgens de FIOD sprake van verhuur voor langere perioden. Om dat mogelijk te maken zouden nieuwe huurcontracten zijn opgemaakt op naam van een derde, terwijl de feitelijke huursituatie niet veranderde. Daarmee was er dus geen recht op BTW-teruggave. De Belastingdienst is op die manier bij Holland2Stay tenminste 350 duizend euro aan BTW misgelopen, meldt de Volkskrant. Dat bedrag zou door de eigenaar van de betreffende panden zijn teruggevraagd van de fiscus.

bron: accountancy van morgen